1092. Budapest. Ráday-u 31/B. Filmesház   telefon: 299-30-27;
email: e.ica@filmjus.hu ; laszlo@babiczky.hu
 

Hanák Gábor

dokumentumfilm-rendező,  történész, riporter

Budapest, 1944. április 7.

Tanulmányai:

1963-1968 ELTE Bölcsésztudományi Kar (magyar történelem szak)

Munkahelyei:

  • Magyar Televízió 1963
  • Budapesti Filmstúdió 1985
  • OSZK Történeti Interjúk Tára 1986 -2007
  • Duna Televízió 1993 -1997
1963-ban a Magyar Televízió munkatársa lett. Egyetemi tanulmányai alatt kezdetben képrögzítéssel foglalkozott, majd a Századunk című sorozat egyik munkatársa volt, majd 1985-ig a társadalomtudományi szerkesztőséget vezette. Ugyanebben az évben a Budapesti Filmstúdió vezetőjévé nevezték ki, emellett 1986-ban az OSZK Történeti Interjúk Tárának vezetője is lett. 1992-ben távozott a Filmstúdiótól. 1992-től a Magyar Mozgóképkincs Megismertetéséért Alapítvány igazgatója. 2007-ig az Országos Széchényi Könyvtár Történeti Interjúk Tárának vezetője volt. 1993-ban az újonnan alakult Duna Televízió főigazgató-helyettese lett. 1996-ban, a televízió átstrukturálása után, alelnökként dolgozott 1997-ig. 1999-ben a magyar Történelmi Filmalapítvány kuratóriumának elnöke.
Munkássága során sokat dolgozott Bokor Péterrel, akivel közösen készítették a Századunk, ill. a XX. századunk c. dokumentumfilm-sorozatot.

Filmográfiai válogatás:

II. Rákóczi Ferenc
Szekfű Gyula
Groza Péter emlékezete
Édes hazámnak akartam szolgálni – Domokos Pál Péter
Életrajzi vázlat, tudományos pályakép – Kosáry Domokos
Haraszti Sándorné született Gróf Irén
Fiaimnak – Hanák Péter portré
Volt egy ember – Donáth Ferenc
Bibó István emlékiratok
Losonczy Géza portré
Méray Tibor a Nagy Imre csoportról
Snagovi emlékezés; G.M. különös élete – Gimes Miklós
Emlékezés két hangra – Vásárhelyi Miklós
A Sándor palota története
Cseh Tamás – Másik János dalok 56-ról
Konrád György áramló leltára
A háborúnak vége - 1945
Egy elmaradt mozielőadás emlékei - 1956

Sorozatok:
Gólyavári esték
Alattvalók és királyok
Forradalmak kora
Pogány – Egy magyar falu története
Pergőtűz
Krónika
Isten akaratából
A bujdosó Bethlen István
Emlékképek
Századunk

Kiadványok:
Előadások a magyar történelemről; szerk. Hanák Gábor; RTV-Minerva, Bp., 1984 (Gólyavári esték)
Isten akaratából... Találkozások dr. Habsburg Ottóval. Képek és dokumentumok a családi albumból; interjú Bokor Péter, Hanák Gábor; Corvina, Bp., 1991
Bibó István (1911-1979). Életút dokumentumokban; vál., összeáll. Huszár Tibor, szerk. Litván György, S. Varga Katalin, interjú Huszár Tibor, Hanák Gábor; Osiris-Századvég–1956-os Intézet, Bp., 1995 ('56)
Bokor Péter – Hanák Gábor: Egy év Habsburg Ottóval. Beszélgetések / Romsics Ignác: Szemben az árral. Esszé; Paginarum, Bp., 1999
Pokorni; interjú Hanák Gábor, előszó Schmidt Mária; Magyar Egyetemi, Bp., 2004 (Polgári kiskönyvtár sorozat)
Hanák Gábor–Szabó Csaba: A Nagy Imre miniszterelnök és társai ellen indított per írott, képi és hangzó forrásainak digitalizálása; Magyar Országos Levéltár, Bp., 2008
B. Révész László–Hanák Gábor–Római Róbert: Pogány egy magyar falu évtizedei, 1970-2012 gy dokumentumfilmes falukrónika nyomán; Éghajlat, Bp., 2012
Izinger Pál életútja z uradalmak világából a XXI. századba; interjú Hanák Gábor, szerk. Izinger Anna; Osiris, Bp., 2014

Díjak, kitüntetések:

Nagy Imre emlékplakett (1993)
Kodály Zoltán díj (2001)
A Magyar Köztársaság Érdemrend (2002)
Akadémiai Újságírói díj (2005)

Forrás: MTI Ki Kicsoda 2006, Magyar Távirati Iroda, Budapest, 2005, Wikipedia