1092. Budapest. Ráday-u 31/K. Filmesház   telefon: 299-30-27; fax. 299-30-28; email: e.ica@filmjus.hu  
     
 

Magyar Színházi Társaság
H-1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
www.mszt.org ; magyarszinhazi.tarsasag@t-online.hu

Telefon/fax: 342-0146

Magyar Köztársaság Országgyűlése
Dr. Szili Katalin
Elnök

Budapest

 
Tisztelt Elnök Asszony!

Engedje meg, hogy néhány megjegyzést tegyek Önnek a szeptember 19.-én a Parlamentben zajlott Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács összejövetelével kapcsolatban.

Amikor megkaptuk azt a lehetőséget, hogy jelentkezhetünk a delegáló szervezetek közé, a Tanács fontosságára való tekintettel a Magyar Színházi Társaság Elnöksége úgy döntött, hogy élni fogunk ezzel, s erre biztatjuk a Társaság tagszervezeteit is. Ennek értelmében a következő szervezetek adták be jelentkezésüket: Magyar Színházi Társaság,
Színházi Dramaturgok Céhe, Vidéki Színházak Igazgatóinak Egyesülete, Magyar Bábművészek Szövetsége, Színházi Kritikusok Céhe.

Az összejövetel előtt telefonon érdeklődtem a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Titkárságán, hogy személyesen kell-e részt venni, vagy a képviselők felhatalmazást adhatnak, s egy személy több szervezet képviseletében is megjelenhet. Mivel igenlő választ kaptam, a többi szervezet vezetője engem bízott meg azzal, hogy őket is képviseljem, így összesen 5 szavazattal bírtam, amit a regisztrációnál el is ismertek.

Ezek után a választás elején hosszas vita zajlott arról, hogy ez megengedhető-e, s hiába érveltem mások mellett én is, hogy ez jogszerű, s ha most nem teszik lehetővé, hogy a megbízó szervezetek nevében is szavazzunk, akkor ők kerülnek hátrányos helyzetbe. Sajnos a vita levezetése nem volt túlságosan szakszerű, nem szabadott volna szavazásra bocsátani a kérdést, ahol végül azok "győztek" - de nem az előírt kétharmados arányban! - akik az "egy ember - egy voks" elvet vallották. Ezt én méltánytalannak találtam az általam képviselt öt szervezet nevében, s elhagytam a termet. Példámat több küldött is követte, olyanok is, akik csak egy szervezetet képviseltek, de jogtalannak ítélték az eljárást.

Többen bíztattak, hogy tereljem jogi útra az ügyet, amivel megsemmisíthetnénk a mostani szavazás eredményét. Mi azonban úgy gondoljuk, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács sokkal fontosabb annál, minthogy egy ilyen dolog miatt késleltessük működését. Viszont mindenképpen jelezni akartuk Elnök Asszonynak, hogy a jó szándék ellenére nem jogszerű módon zajlott a választás. Ez egyébként ismételten felveti a civil szervezetek egyik fontos problémáját, hogy mennyire lehet egy szinten kezelni különböző hatósugarú, fajsúlyú szerveződéseket.

Őszintén reméljük, hogy a Tanács működése beváltja a hozzá fűzött reményeket, s általa a civil érdekek is kellőképpen kifejezésre jutnak.

Tisztelettel üdvözli:
Vajda Márta
ügyvezető titkár

 

 

 
 
 
 
 
    vissza az elejére vissza egy lépést