1092. Budapest. Ráday-u 31/K. Filmesház   telefon: 299-30-27; fax. 299-30-28; email:e.ica@filmjus.hu  
     
 
H Í R L E V É L
(2005/12. szám, 2005. október 26.)
 

Kedves kollegák!

Legutóbbi, július végi hírlevelünk óta több mint két hónap telt el, de leszámítva néhány nyári hetet, a választmány folyamatosan dolgozott.
A nyár elején több alkalommal tárgyaltunk arról, hogy Magyar Televízióban a korábban készült produkciók ismétlését nagy mértékben akadályozza az igen magas előadóművészi perc-jogdíj, valamint a Magyar Televízió több száz milliós eladósodása ezen a területen.
Az előadóművészek képviselőivel, valamint a Magyar Televízió vezetőivel összesen négy alkalommal megtartott megbeszélésen kialakult az az álláspont, hogy az Előadóművészi Jogvédő Iroda a percekben számolt jogdíj helyett éves átalánydíjat is elfogadná, miközben valamennyi törlesztést is elvár a jogdíj-adósságból.
Ebben az ügyben az Egyesületnek a kérdés megoldása érdekében közvetítői tevékenységre volt lehetősége, de nem vagyunk jogosultak sem az átalánydíj, sem a törlesztés módjának a megállapítására. Ez a Jogvédő Iroda és a Magyar Televízió vezetésének az ügye, de tudomásunk szerint nem történt lényeges előrelépés ebben az ügyben.

Mint előző hírlevelünkben már jeleztük, kapcsolatot kerestünk a Drámaírói Kerekasztal Egyesületével, majd felvettük a kapcsolatot a MASZK Országos Színész-egyesülettel is. Közösen dolgoztunk ki egy javaslatot az ORTT számára. Közösen javasoljuk egy új típusú produkciós pályázat kiírását a kortárs magyar színművészet, a drámairodalom, illetve a színházi tévéjáték-kultúra közös értékeinek megőrzése érdekében
Az ORTT által meghirdetett "Várkonyi Zoltán-pályázat" a magyarországi és határon túli magyar színházak által már bemutatott, kortárs magyar darabok tévéjátékszerű felvételére vonatkozik.
A pályázat tizenkét egészestés kortárs magyar drámából készült tévéjáték létrehozásáról szól.
A javaslatot a Drámaírói Kerekasztal részéről Kis Csaba, a MASZK Színész-egyesület részéről Hegedűs D. Géza, a TMT részéről Szolnoki András készítette el.
A javaslatról július végén tárgyaltunk az ORTT elnökével, akitől ígéretet kaptunk arra, hogy a pályázati javaslatunk felett, - a jövő évi más pályázatokkal együtt -, november folyamán dönt az ORTT Kuratóriuma.
Tájékoztattuk javaslatunkról a NKÖM miniszterét, aki válaszában egyetértéséről és támogatásáról biztosított minket.
Az októberi döntéshozatal előtt levelet küldtünk az ORTT kuratóriumi tagjainak, melyben kértük, hogy a pályázat kiírását támogassák. Tudomásunk szerint pozitív döntés született. A pályázati javaslat és a levél elolvasható székhelyünkön, a Filmesházban, Enzsöl Ilonánál.

A közszolgálati televíziók működésének feltétele a költségvetési tételként szereplő, reális alapokon kialakított normatív támogatás rendszere.
A választmány - Fellegi Tamás és Szőnyi G. Sándor javaslata alapján - előterjesztést alakított ki, amit elküldtünk a Miniszterelnöki Hivatal, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Pénzügy-minisztérium miniszterének, az Országgyűlés Kulturális Bizottságának és az ORTT elnökének.
Az előterjesztés teljes szövegét csatoljuk jelen hírlevelünkhöz.

Nem tudunk előre lépni a Fiatal Művészek Társaságának a programjával. Műsoridőre kaptunk ígéretet (havi 20-25 perc), de anyagi támogatást nem. Ahhoz, hogy szponzori, vagy egyéb támogatást nyerjünk, gyártói jogosultsággal és az ehhez szükséges bankszámlával kellene rendelkeznünk, amivel nem rendelkezünk. Keressük a megoldást, amiről be fogunk számolni, amint érdemi eredményre jutunk.

Budapest, 2005. október 26.

Jó munkát - és munkalehetőséget - kíván a
TMT Választmánya

 

2005. október 26.
Összeállította:
Szőnyi G. Sándor

 
 
 
    vissza az elejére vissza egy lépést