1092. Budapest. Ráday-u 31/K. Filmesház   telefon: 299-30-27; fax. 299-30-28; email:e.ica@filmjus.hu  
     
 
H Í R L E V É L
(2005/6. szám, 2005. március 8.)
 

Kedves Kollegák!

2005. március 1-én kibővített választmányi ülést tartottunk, melyen részt vett Strasszer Tibor ügyvéd és Kabdebó György a Filmjus elnöke. Az ülés témája, az előadóművészi jogdíj kérdése volt. Az ülésen kialakított elhatározásokról összefoglalót készítettünk, amit tájékoztatásul elküldünk. Ez az összefoglaló a Társaság internetes honlapján is látható, aminek címe: www.tvmt.hu

Kérjük olvassátok és használjátok a honlapot.

Az ismétlésekről

Az 1999-ben meghozott, a Szerzői Jogról szóló törvény egyebek közt előírja, hogy előadóművészek részvételével készült televíziós művek ismétlése esetén számukra jogdíjat kell fizetni. A befizetett jogdíjakat az Előadóművészi Jogvédő Iroda (EJI) kezeli. Az Iroda 2004-ben, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma jóváhagyásával a következő jogdíj tarifát állapította meg: a köztelevíziónak minden műsorpercért 7150 Ft-ot kell fizetnie a műsorban szereplő előadóművészek jogdíjaként. Az így összegyűlt összeget a későbbiekben az Iroda osztja el arányosan az előadóművészek között. A törvény kimondja, hogy ez a törvény 1999 szeptember 1-én lép hatályba "rendelkezéseit a hatályba lépését követően megkötött felhasználási szerződésekre kell alkalmazni."

A Televíziós Művészek Társasága egyetért a törvénnyel. Tisztában vagyunk azzal, hogy színész-előadóművész kollegáink alkotóereje mennyire fontos egy produkció megteremtésében, és ezért pártoljuk és jogosnak érezzük, hogy munkájukért alkotói jogdíjban részesüljenek.

Az előadóművészi jogdíj elismerése mellett azonban igen magasnak tartjuk azt a jogdíj összeget, amit az Előadóművészi Jogvédő Iroda tarifaként megállapított. Ez az összeg látszólag kedvező a színészek és előadóművészek számára, valójában azonban senki számára nem jó - a színészek számára sem.

Olyan magas összegű jogdíj terheli az ismétléseket, hogy a Magyar Televízió nem tud, vagy csak nagyon ritkán tud régebben készült produkciókat műsorra tűzni. Így, például egy két és fél órás színházi közvetítés megismétlésének csupán a színészi jogdíja több mint egymillió forint. Egy több órás televíziós sorozat ismétlési jogdíja, a televízió jelenlegi anyagi körülményei között, kifizethetetlen. Mindennek az eredménye az, hogy nincs ismétlés.

Tisztázatlan az a kérdés is, hogy az 1999. szept. 1. előtt megkötött színészi szerződésekre, -visszamenőleg- vonatkozik-e ez a törvény és ez a tarifa. Megítélésünk szerint nem, de ennek ellenére voltak viták, leállították néhány 1999 előtt készült produkció ismétlését a rendkívül magas színészi jogdíjra való hivatkozással. Tisztázatlan, ha az 1999-es törvény nem vonatkozik a korábban elkészült produkciókra, akkor mi szabályozza, egyáltalában szabályozza-e rendelkezés, a korábban készült produkciók előadóművészi jogdíját.

A jelenleg nem, vagy alig szerepel művészi értékű produkciók ismétlése a Magyar Televízióban.

Ki károsodik ezáltal?

A Magyar Televízió, mert elesik sok órányi, műsor sugárzásának a lehetőségétől, ami gazdaságilag előnyös lenne számára.

Károsodnak a szerzők-írók, akiknek ugyan más alapokon járna jogdíj, de miután nem ismétlik meg a műveiket, nem kaphatnak jogdíjat.

És károsodnak a színészek, előadóművészek, akik, ha nincs ismétlés, nem kapnak jogdíjat.

Mindez a dolognak az anyagi vonatkozása.

Nehezen felmérhető az a kulturális kár, ami az ismétlések kényszerű elmaradása miatt, a nézőket, a televíziót és nem utolsó sorban színészeket és a színházakat érinti.

A nézőket sok, élményt adó műsortól, szeretett régi színészek újralátásától fosztjuk meg.

A Magyar Televízió számtalan értékes produkciójának ismétlése révén tekintélyét, a kulturális életben betöltött szerepét növelhetné.

A színházak és színészeik ismertebbé válhatnának, személyiségüket, megőriznénk. Különösen fontos ez ha arra gondolunk, hogy a törékeny, a pillanathoz annyira kötődő színészi alkotómunka megőrzésének legfontosabb eszköze a színházi előadások rögzítése, azoknak életben tartása, ismétlése.

Tudnunk kellene bánni értékeinkkel.

A Televíziós Művészek Társasága "kerekasztal-tárgyalást" kezdeményez az előadóművészek egyesületének a képviselőivel, elsősorban azzal a céllal, hogy előkészítsünk egy józanabb, reálisabb megállapodást a tarifa összegét illetően, mert más típusú szerzői jogdíjakhoz viszonyítva is irreálisan magasnak tartjuk a megkívánt perc-díjat. Ez az akadálya az ismétléseknek, ami minden érintett személy és intézmény számára egyaránt hátrányos.

2005. március 4.

A Televíziós Művészek Társasága Választmányának nevében:

Mihályfi Imre Szőnyi G. Sándor.

Következő választmányi ülésünket 2005. március 22-én, d.u. 2 órakor tartjuk a Filmesházban. A választmányi ülések nyilvánosak!

 

2005. március 7.
Összeállította:
Szőnyi G. Sándor

 
 
 
 
 
    vissza az elejére vissza egy lépést