1092. Budapest. Ráday-u 31/K. Filmesház   telefon: 299-30-27; fax. 299-30-28; email:e.ica@filmjus.hu  
     
 
H Í R L E V É L
(2006/14. szám, 2006. március 16.)
 

Kedves kollégák, kedves TMT-tagok!

2006. március 16.-án kibővített választmányi ülést tartottunk, melyen jelen voltak: Babiczki Lászó, Bernáth László, Nádorfi Lajos, Radó Gyula, Száva Gyula, Szolnoki András, Szőnyi G. Sándor és meghívottként Kabdebó György, a Filmjus vezetője.

Összefoglaltuk, melyek voltak a TMT legfontosabb akciói az elmúlt év során.
Közvetítői munkát végeztünk az MTV-ben szereplő színészek színészi jogdíjának kifizetése ügyében, mert az ismétlések leállítása az egyesület számára is hátrányos volt Együtt működtünk az Országos Színészegyesülettel és a színészek jogvédő irodájával. Elérhető volt, hogy a percdíjra alapozott kifizetés helyett éves átalányt fizessen a MTV. Megállapodás ennek ellenére nem történt, jelenleg per folyik, kifizetés nincs.

Az Országos Színész egyesülettel és a Drámaírói Kerekasztallal közösen, "Várkonyi Zoltán Pályázat" elnevezéssel tervezetet készítettünk az ORTT számára, melyben kértük, hogy az ORTT írjon ki pályázatot, melynek értelmében támogatást adna 12 magyar kortárs szerző, színházakban bemutatott színművének felvételéhez és tévé-játékká való átdolgozásához. Az ORTT a javaslatot elfogadta (a támogatandó darabok számát meg is emelte), de a pályázatot, egyelőre, pénzhiányra való hivatkozással még nem írta ki.

Tanulmányt készítettünk a közszolgálati televíziók normatív támogatásának a fontosságáról és javaslatot tettünk a pályázati rendszer módosítására, melyben egyebek közt kértük hogy hozzanak létre egy, kifejezetten a televíziók művészeti produkcióit támogató és megfelelő anyagi fedezettel rendelkező alapítványt. Javaslatunkat elküldtük a kormányzati hivataloknak (MEH, PM, NKÖM) és az ORTT- nek. Érdemi válaszra, vagy tárgyalásra még nem került sor. ( A javaslatunk elolvasható a honlapunk - www.tvmt.hu - 2005. okt. 11.-i dátummal megjelent hírlevelének mellékletében.)

Az eredmények lassú - túl lassú - érlelődése ellenére fontosnak tartjuk, igen jó együttműködés alakult ki a három civil szervezet között. Érdekeink számtalan ponton közösek, az együttműködést továbbra is fontos.

Regisztráltattuk magunkat a Nemzeti Filmirodánál. Erre azért volt szükség, mert az egyesület csak így vehet részt a különböző pályázatokban.

A választmány úgy döntött, hogy ez év májusában tartsuk meg a következő közgyűlésünket.

Újból felmerült a Filmművész Szövetséghez való csatlakozás kérdése. A tavalyi közgyűlésen a tagság többségi szavazattal elutasította a csatlakozási szándékot. A választmány úgy döntött, hogy vigyük újra a közgyűlés elé a kérdést.

Már eddig is kialakult bizonyos spontán munkamegosztás, melynek értelmében a TMT egy-egy tagja bizonyos területeket kezelt és kézben tartott. Ezt szeretnénk megerősíteni. A választmány Szolnoki Andrást kéri a színházi ügyek, Száva Gyulát jogi kérdések további kezelésére, ők azok, akik ezekkel a kérdésekkel eddig is foglalkoztak. A különböző pályázatok figyelemmel kísérésére Nádorfi Lajost, az MTV kuratóriumával való kapcsolattartásra Bernáth Lászlót, kéri fel a választmány. A honlap szerkesztése Szőnyi G. Sándor feladata.

Fontosnak tartanánk, a sajtóval való kapcsolat tartását, a kitüntetési javaslatok időben való előkészítését, a más civil szervezetekkel való kapcsolat tartását. Szeretnénk, ha a TMT erre vállalkozó egy-egy tagja felelősséggel vállalná ezt a munkát.

A választmány tagja Mészáros Kati, aki eddigi más - kenyérkereső - munkája miatt nem tudott részt venni a választmány munkájában. A vele való megbeszélés alapján időlegesen mentesítettük a választmányi munkák alól, helyette régi kollegánkat, a Duna-tévénél dolgozó Kővári Pétert hívtuk a választmányba.

Komoly mulasztásnak tekintjük, hogy a fiatal kollegák számára nem voltunk képesek lehetőséget teremteni filmkészítésre, bemutatkozásra.

Két olyan tervünk van, melyekkel elsősorban a fiatalokat szeretnénk aktivizálni.

Vetítések a Filmesházban. Ezeknek egy része retrospektív vetítés. Korábbi fiatal filmes művészeti csoportosulások (FMS, Társulás, B.B.Studó) által készített produkciók. Ugyanebben a sorozatban vetítenénk azonban a ma dolgozó fiatal tévések közelmúltban készített filmjeit is. (A vetítési sorozat megszervezését Radó Gyula vállalta.)

"Csináljatok filmet!" Ez a jelszó azt jelenti, hogy bárki, bármilyen technikával (amatőr, vagy profi technikával), akár hivatalos megrendelés nélkül is, készítse el a maga filmjét. Pályázati formát adnánk a kezdeményezésnek, melynek értelmében a legjobbakat díjaznánk. Ennek a kezdeményezésnek - egyebek közt -, fontos célja lenne a tehetségek felfedezése. A legjobb filmek a Filmesházban kerülnének vetítésre. Kérni akarjuk, hogy a Filmjus választmánya támogassa ezt a kezdeményezést.

Felhívjuk a figyelmeteket arra, hogy a honlapunknak van egy olyan rovata, melyben az egyesület tagjai személyesen is bemutatkozhatnak. (Szakmai életrajz, fotó, stb.) Kérjük, küldjetek ehhez a rovathoz anyagokat.

 

Baráti üdvözlettel:

TMT Választmánya

 

2006. március 16.
Összeállította:
Szőnyi G. Sándor

 
 
 
 
 
    vissza az elejére vissza egy lépést