1092. Budapest. Ráday-u 31/K. Filmesház   telefon: 299-30-27; fax. 299-30-28; email:e.ica@filmjus.hu  
     
 
H Í R L E V É L
(2006/15. szám, 2006. július 3.)
 

Kedves Kollegák!

Tájékoztatunk Benneteket arról, hogy 2006 június 26-án, megalakítottuk a KÖZSZOLGÁLATI KEREKASZTALT.
Az alapító ülésen a különböző szakmai és érdekvédelmi szervezetek képviseletében, következő személyek vettek részt:

Lázár András, a Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke.

Tótfalusi András, a DTDSz, a Duna Televízió Dolgozóinak Szakszervezete.

Horváth Sándor, TEMÉSZ, Televíziós Műsorgyártók Érdekvédelmi szervezete,

Csenterics Ágnes, TVDSz, Televíziós Dolgozók Szakszervezete,

Péterfay Attila, Gyártásvezetői Szakszervezet,

Kabdebó György, a Filmjus elnöke,

Enyedi Nagy Mihály, szakíró,

Lampl Lajos, a MASZK, Országos Színészegyesület titkára,

Szakonyi Károly, a Drámaírói Kerekasztal elnöke,

Mihályfi Imre, a TMT, Televíziós Művészek Társaságának elnöke,

Szőnyi G. Sándor, a TMT alelnöke,

Radó Gyula, a TMT titkára,

Jánosi Antal, a TMT választmányának tagja,

Fellegi Tamás, a TMT,

Nádorfi Lajos, TMT.

Mellékeljük a Közszolgálati Kerekasztal megalakulásáról szóló, a sajtónak kiadott közleményünket.

Pécsi Országos Színházi Találkozó Szervező Bizottságát arra kértük, hogy támogassa a "Várkonyi Pályázatra" vonatkozó javaslatunkat.

Mellékeljük a POSZT-nak átadott kérésünket, melynek záradékában a Szervező Bizottság egyetértő nyilatkozata is található. Levelünket és a POSZT állásfoglalását elküldtük Kovács György úrnak, az ORTT elnökének.

Melléklet

KTK Sajtóközlemény
TMT levél a Pécsi Színházi Országos Találkozó Szervező Bizottságának


2006. július 3.
A TMT Választmánya

 

 
 

 

 
 
 
 
 
    vissza az elejére vissza egy lépést