1092. Budapest. Ráday-u 31/K. Filmesház   telefon: 299-30-27; fax. 299-30-28; email:e.ica@filmjus.hu  
     
 

H Í R L E V É L
(2008/19. szám, 2008. január 7.)

 

A Televíziós Művészek társasága 2007. december 18.-án kibővített választmányi ülést tartott.
Jelen voltak: Szolnoki András alelnök, Radó Gyula titkár, Nádorfi Lajos, Kővári Péter, Fellegi Tamás, Bubryák István,
Zahora Mária, a választmány tagjai, valamint Bánki Iván, Száva Gyula, Bernáth László, Sasvári Lajos, Janovics, Jánosi Antal, Lénárt István, Gerő Péter, Kremzier Edit, László Gyöngyi, Mihályfi Imre és Szőnyi G. Sándor. Az egyesület elnöke,
Szinetár Miklós hivatalos elfoglaltsága miatt nem tudott az ülésen jelen lenni.

Radó Gyula, az egyesület titkára beszámolt az egyesület éves anyagi helyzetéről. A választmány jóváhagyta a beszámolót.

Dr. Ming Barbara - az egyesület elnökségével egyeztetve - jogi tájékoztatót tartott arról, hogy célszerű lenne az egyesület alapszabályát néhány részletkérdésben kiegészíteni, illetve módosítani. Így például célszerű lenne, ha az új tagok felvételét nem kötnénk a teljes taggyűlés összehívásához, mert így egy-egy tagfelvételi ügy nagyon hosszú ideig elhúzódik, célszerűbb lenne, ha a választmány dönthetne a tagfelvételi ügyekben. A választmány megbízta Radó Gyulát a módosítási javaslatok további gondozásával.

Bánki Iván, a Filmjus Segélyezési Alapítványának a vezetője tájékoztatót adott az alapitvány működéséről.
Az alapítvány jelenleg a Filmjus hasznának 5 százalékából kialakított, jelentős összeggel rendelkezik. Módjában áll - indokolt kérésre -, a váratlanul nehéz anyagi helyzetbe került filmjus-tagok számára segítséget nyújtani.

Az alapítvány - kérésre -, folyamatos támogatást tud nyújtani azok számára, akik 10 évvel állnak a nyugdíj előtt és alacsony nyugdíjra számíthatnak. Az érintettek, az elnyert támogatásnak magán-nyugdíj intézetbe való befizetésével teremthetnek kedvezőbb helyzetet nyugdíjas-korukra.

Az alapítvány havi 30 000 Ft. támogatást tud nyújtani azoknak a nyugdíjasoknak, akiknek havi bevételük nem több 120 000 Ft-nál.

Tekintettel arra, hogy a Filmjus bevétele az alkotók által készített művek jogdíjaiból keletkezik, jogos annak egy részét a jogdíjak megteremtésében részvevő, jelenleg hátrányosabb helyzetbe került kollegák támogatására fordítani.
A rászorultak figyelmét felhívjuk erre a lehetőségre.

Gerő Péter tájékoztatást adott arról, hogy elhunyt, szeretett és tisztelt kollegánkról, Fehér Györgyről elnevezett díj kiadására idén is sor kerül. A díjról döntő kuratóriumban részt vesz az egyesület képviselője is.

Száva Gyula tájékoztatót adott a médiatörvény előkészületeiről. A jelenlevők nem találták megnyugtatónak az előkészületek állapotát.

A tájékoztatók után kialakult beszélgetésben a következő vélemények és javaslatok hangzottak el:
Néhányan változatlanul azon az állásponton vannak, hogy hibás szisztéma az, amelyik külön választja a televíziók szellemi, tervezői munkáját, annak anyagi bázisától. Az anyagi bázist a televízióktól független, "külső" pályázati fórumok adják meg.
(A témával kapcsolatban, a hírlevél olvasóinak a figyelmébe ajánljuk az egyesület honlapján, ( www.tvmt.hu)
2005. okt. 11.-én megjelent, 12. számú hírlevelünkben szereplő állásfoglalásunkat.)

Javaslat hangzott el arról, ha a lehetőség adódik, pályázni kellene az egyesület működési költségeiért.
Javaslat hangzott el arról, hogy ideje lenne annak, hogy egy retrospektív vetítési sorozat során milyen művészi értékkel bíró művek készültek a MMK - és esetleg más pályáztató szervezetek - támogatásával a közszolgálati televíziókban.
Értékelésre, tanulságokra, a tendenciák felmérésére is alkalmat adna egy ilyen vetítési sorozat, amit - a régi veszprémi
tv-találkozókhoz hasonlóan - művészeti verseny formájában is meg lehetne rendezni. Célszerű lenne ezt Budapesten megszervezni, esetleg a Középeurópai Egyetemmel együttműködve.

 

 

 
 
 
 
 
    vissza az elejére vissza egy lépést