1092. Budapest. Ráday-u 31/K. Filmesház   telefon: 299-30-27; fax. 299-30-28; email: e.ica@filmjus.hu  
     
 

H Í R L E V É L
(2008/21. szám, 2008. szeptember 18.)

 

Kedves TMT-tagok!

A TMT választmánya újra benyújtotta az ORTT számára a "Várkonyi pályázat" című javaslatát.
A javaslatot kiegészítette Radó Gyula: "A színpadi dráma, mint tv-játék" című tanulmányával, és a 2006-os POSZT támogató nyilatkozatával. (Olvashatók a jelen hírlevél mellékleteiben.)

A választmány a következő, pozitívan értékelhető, választ kapta az ORTT titkárságától:

"Tisztelt Elnök Úr, Alelnök Úr, Titkár Úr!

Engedjék meg, hogy Majtényi László elnök úr megbízásából megköszönjem
Önöknek a színházi tv-pályázattal összefüggésben a nyár folyamán e-mailben
megküldött anyagokat.

Elnök Úr határozott szándékában áll, hogy az ORTT 2009. évi támogatási
tervének testületi tárgyalásakor javaslatot tesz színházi tv-pályázat jövő
évi kiírására. A javaslat elfogadása esetén lehetőség nyílik majd a pályázat
feltételeinek közös továbbgondolására.

Tisztelettel
dr. Török Bernát
titkárságvezető"

Tájékoztatunk arról, hogy szervezetünk felkérést kapott az Országgyűlés Alelnökétől, Szili Katalintól, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsba civil delegáltak jelölésére és a választásban való részvételre.

A Tanács, az Országgyűlés által létrehozott, egyeztető, véleményező és javaslattevő Testület, amely a fenntartható fejlődés globális és hazai megvalósításának elősegítése érdekében, az Országgyűlés, továbbá saját kezdeményezésére napirendre tűzött kérdéseket vitatja meg.

A Tanácsnak 32 tagja lesz, akiknek a különböző civil szervezetek nagy számú delegáltjai közül, a Tanácsba való beválasztására szeptemberben kerül sor. Szervezetünk Szolnoki Andrást bízta meg a részvétellel.

Üdvözlettel:
A Televíziós Művészek Társaságának Választmánya

(Összeállította: Szőnyi G. Sándor)

 
 
 
 
 
    vissza az elejére vissza egy lépést