1092. Budapest. Ráday-u 31/K. Filmesház   telefon: 299-30-27; fax. 299-30-28; email:e.ica@filmjus.hu  
     
 
"Jelzálog a következő nemzedékért"
Kerekasztal a közszolgálati televíziózásért
 

A június végén megalakult Közszolgálati Televíziós Kerekasztal elsődleges célja megfogalmazni, és a nyilvánosság elé tárni azokat a problémákat, amik a közszolgálati televíziózást - tágabb értelemben pedig az egész közszolgálatiságot - érintik. Az alapító tagok a stratégiai célokat konkrét példákon keresztül határozzák meg, és szeretnék megérinteni, felelősségvállalásra bírni a döntéshozó szerveket.

A szövetséghez szakmai oldalról eddig a Televíziós Művészek Társasága, a Drámaírói Kerekasztal, a MASZK Országos Színészegyesület és a FilmJUS csatlakozott, szakszervezeti részről pedig a Magyar Televízió és a Duna Televízió reprezentatív szakszervezetei, valamint a Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. A Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke szerint ez egy egyedülálló szövetség lesz.

- A szakszervezet és a szakma most egy oldalon áll - mondja Lázár András -. Velünk szemben egy meghatározhatatlan politikai elit van, ahol a közszolgálat nem ugyanarról szól, mint a mi elképzeléseinkben. A döntéshozatal a médiában ma nélkülözi a benne szereplők reprezentativitását. Ez azt jelenti, hogy nélkülünk döntenek olyan kérdésekben, amihez mégiscsak lenne közünk. Mára ráébredtek a szereplők, - színészek, írók, televíziós munkatársak - hogy igenis bele kell szólnunk az ügyek rendezésébe. Azért, hogy a közszolgálatiság éljen Magyarországon, és legyen értelme a kulturális befektetéseknek.

A gyakorlati feladatok közül az első, hogy még több médiaágazati szervezetet vonjanak be a Kerekasztal működésébe, és a legkisebb közös többszörös meghatározásával szakmai konszenzust alakítsanak ki a legsürgetőbb problémákat illetően. Rövidtávon szeretnék felhívni a figyelmet a jelenlegi médiatörvény hiányosságaira, és a törvény bizonyos pontjainak be nem tartására, a távlati célok között azonban a közszolgálati televíziózás normatív finanszírozásának elérése, ezzel együtt a politikamentesség biztosítása, és egy új médiatörvény előkészítése is szerepel.

Az alapítók szerint évek óta beszélnek arról, hogy majd lesz egy új médiatörvény, lesz normatív finanszírozás. Túl sok idő telt el ezzel a hitegetéssel, és közben olyan nemzedékek nőttek fel, akik nem ismerik a kulturális hagyományokat, a modern és klasszikus magyar irodalmat, nem látnak ezekre épülő filmeket, színházi közvetítéseket, gyerekfilmeket, csak kilóra vett vacakokat kapnak. Ez a folyamat részben azért következhetett be, mert azokban a testületekben, ahol a közszolgálati televíziózásról döntenek, alulreprezentáltak a műsorkészítők, és alkotók. Szeretnék a konkrét ügyekből kiindulva feltárni a hiányosságokat, a médiatörvény be nem tartott rendelkezéseit.

- Fontos kérdés az, hogy a közszolgálat mennyiben vállalja azt fel, hogy nem csak beszámol a kultúráról, hanem önálló produkciókkal alakítja is azt, - teszi hozzá Mihályfi Imre, a TVMT elnöke. - Valamikor rengeteg játékfilm, ifjúsági film készült a televízióban, rendszeresen közvetítettünk színházi előadásokat, nagyon erős kulturális közeg volt a televízió. 15 év alatt ez teljesen leépült. Eljött az idő, a szakma most felismerte, hogy a politikát félre kell tenni, és a szakmai értékek mentén újra kell szervezni a közszolgálatot.

Az egyesület két szinten akar fellépni. Az egyik a közszolgálati menedzsment szintje és a döntéshozó kuratóriumok, a másik pedig az ORTT, illetve azon keresztül a Parlament. Többek között szeretnék mélyebben megvizsgálni a közszolgálati műsorkészítésre fordítható pénzösszegek kiosztási mechanizmusát, a műsorkészítői pályázatok kiírási ellentmondásait, és az atipikus foglalkoztatás problémáját.

A Kerekasztal alapítói remélik, hogy kezdeményezésük nyomán végre létrejön egy olyan médiaágazati érdekegyeztető csatorna, ami az egész szakma érdekeit képviseli, ahol az egész szakma véleménye megjelenhet, ahol senki nem játszhatja ki a különálló csoportokat egymás ellen. Lázár András így összegez:
"Hiszünk abban, hogy értelmes emberekkel fogunk leülni tárgyalni, akiknek az a józan érdeke, hogy ebben az országban a közszolgálati műsorszolgáltatók valódi kulturális igényeket elégítsenek ki."

Horváth Beáta

 

Tervezett linkek a cikk után:
A Közszolgálati televíziós Kerekasztal alapító közleményének teljes szövege
"12 pont a közmédiáról" Szakmai állásfoglalás a közszolgálati médiumok működtetéséről

 

 

 
 
 
 
 
    vissza az elejére vissza egy lépést