TMT

Televíziós Művészek Társasága.

1092. Budapest. Ráday-u 31/K. Filmesház.

Tel: 299-30-27  Fax: 299-30-28

Webcím: www.tvmt.hu

 

                                                                       Hírlevél.

 

                   2005. május 18-án közgyűlést tartottunk.

                   A közgyűlés időpontja csaknem teljesen egybeesett egy a Magyar Televízió által, időközben meghirdetett gyűlés időpontjával, melyen az átszervezések kapcsán történő elbocsátásokról  kívánta tájékoztatni a televízió vezetősége a munkatársakat. Ezen a tagság jelentős része jelen akart lenni és ennek következtében a közgyülés meghirdetett kezdési időpontban nem volt szavazóképes, ezért, szünet után a jelenlevők (24 fő) jelenlétében tartottuk meg a közgyűlést.

                   A közgyűlés 11 új jelentkezőt vet fel a TMT tagjának. Szeretettel üdvözöljük az új tagokat. Az egyesületnek jelenleg 76 tagja van.

                   Balogh Zsolt beszámolt a Fiatal Művészek Társaságának a helyzetéről. A társaság megszervezése sok akadályba ütközik. Hiába rendelkezünk havi 25 perces sugárzási idővel, a produkciók létrehozásához anyagi fedezetünk nincs, ezért nincs lehetőség forgatókönyvi pályázatok meghirdetésére sem. Megpróbáltak támogatást szerezni a Környezetvédelmi Minisztériumtól, és az ORTT-től – egyelőre sikertelenül.

                   Beszámoltunk az előadóművészi jogdíj kérdésével kapcsolatos megbeszélésekről.  Április 28-án, megbeszélésen vettünk részt a Színművészeti Szövetség vezetőivel, ahol ismételten megerősítettük, hogy színészekkel közös érdekünk az, hogy legyen a közszolgálati televíziókban ismétlés. Tizenötezer óra digitalizált ismétlési anyag van a Magyar Televízió archívumában és kulturális kár, ha ez az értékes anyag nem kerül a közönség elé. Ismételten egyetértés történt abban, hogy a műsorpercre való számolás helyett a televíziók átalánydíjat fizessenek az ismétlések előadóművészi jogdíjaként. Ismételten felvetődött az a kérdés, hogy a Magyar Televíziónak törleszteni kellene az évek óta ki nem fizetett előadóművészi jogdíjakból felhalmozódott adósságából. A Televiziós Művészek Társaságának a feladata - közgyűlési hozzászólások alapján -, a kérdés felvetése és napirenden tartása volt, valamint az, hogy mediátori tevékenységet folytasson a televízió és az érdekvédelmi szervezetek között.. Jelenleg a Magyar Televizió és az érdekvédelmi szervezetek vezetésének kell megállapodnia az átalánydíj és az adósságtörlesztés dolgában.

                   Sós Mária, a Filmjus kuratóriumának a tagja beszámolt arról, hogy a Filmjus bevételének 5 %-a segélyezésre, illetve nyugdíj kiegészítésre fordítható. A tapasztalatok szerint, hozzávetőleg 40 személynek tudnak támogatást adni. (Léteznek nyugdíjas kollegák 30 000 forintos nyugdíjjal.) Gond számukra, hogy nem rendelkeznek pontos listával a nehéz helyzetben lévő kollegákról, nevekre lenne szükségük. A méltányosság azokat illeti meg, akiknek a minimálbér alatt van a nyugdíjuk.

                   Ismételten felmerült az a kérdés, hogy az egyesületnek csatlakoznia kell-e a Filmművész Szövetséghez? Ellentétes vélemények hangzottak el, a jelenlévők azonban, többségi szavazattal, nem értettek egyet a csatlakozási javaslattal.

                   Ismételten felvetődött egy olyan „kerekasztal” létrehozásának a kérdése, melyben a közös szakmai érdekvédelemre szövetkezhetnénk.

                   A Magyar Televízió kuratóriuma létrehozta a „Televízió barátainak a körét.”, melybe meghívták az egyesület képviselőit is. Jánosi Antalt és Bernát Lászlót kértük fel ara, hogy vegyen részt a baráti kör munkájában. 

 

 

                   2005. május 31-én választmányi ülést tartottunk.

                   A választmányi ülésen jelen volt Csenterics Ágnes, Fellegi Tamás, Gurbán Miklós, Mihályfi ImreRadó Gyula, Simon Margit, Szolnoki András,

Szőnyi G. Sándor.

                   A választmány meghívott vendége volt Kis Csaba író-rendező, a Katona József drámaírói egyesület vezetője. Tekintettel arra, hogy a drámaírók és a  televíziós alkotóművészek közös érdeke, hogy a köztelevíziókban a nyilvánosság elé kerüljenek a kortárs írók művei is, javasoltuk, hogy keressünk közös megoldásokat ennek a célnak a megvalósítása érdekében.

                   Kis Csaba tájékoztatott bennünket arról, hogy egyesületük már korábban támogatást kapott a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától arra, hogy - pályázatok alapján -, támogassák azokat a színházakat, melyek kortárs drámaírók műveinek a bemutatására vállalkoznak. Közösen alakítottuk ki azt az elképzelést, hogy a már működő pályázati rendszerükhöz hasonlóan, a színházakkal együttműködve, alakítsunk ki egy televíziós pályázati rendszert. Ennek lényege az, hogy a pályázó színház vállalja, hogy az általa bemutatott, kortárs író művéből készülő előadás, nem csupán színházi közvetítésként, hanem televíziós játékként is felvételre kerül. Ennek a tervnek a közös erővel való megvalósítása érdekében fel kell vennünk a kapcsolatot a színházi érdekvédelmi szervezetekkel és anyagi fedezetet kell szereznünk hozzá az ORTT-től. Szándékaink szerint június végén kell megtartanunk azt a közös megbeszélést, melyen részleteiben is kialakítjuk a tervezetet, mellyel az ORTT elnökségét és a köztelevíziók vezetőségét is megkeressük. 

                   A NKÖM minisztere június 21-én fogadja a Televíziós Művészek Társaságának elnökségét. Tájékoztatni szeretnénk egyesületünk céljairól és támogatását kérjük.

 

                   A következő választmányi ülésre meg kívánjuk hívni Simon Andrást, a Magyar Televízió alelnökét. Az időpontról később értesítjük a kibővített választmány tagjait.

 

 

 

                   2005. június 1.

 

Összeállította: Szőnyi G. Sándor.

                                                    A webhelyet az Eastern Kft. készítette. E-mail: eastern@vnet.hu

                                                                                     Utolsó módosítás: 2005.04.14.