TMT

Televíziós Művészek Társasága.

1092. Budapest. Ráday-u 31/K. Filmesház..

Tel: 299-30-27  Fax: 299-30-28

Webcím: www.tvmt.hu                                                                                

 

                                                           Hírlevél.                                                                                                                                     (2005.július 5.)                                       

 

                        Az elmúlt hónapban a választmány és a kibővített választmány több alkalommal összeült, hogy a legutóbbi közgyűlésen elhangzott javaslatok és a felvetődött kérdések dolgában megtegye a szükséges lépéseket.

 

                        Nem sikerült előbbre jutnunk a Fiatal Művészek Társasága ügyében. Ennek anyagi okai vannak. Rendelkezünk a Magyar Televízió ígéretével arra, hogy adásidőt ugyan kapnánk a fiatalok által elkészített filmek számára – havi kb. 20 percet -, de anyagi fedezetet nem tudnak biztosítani hozzá. Különböző pénzszerzési kísérleteink (ORTT, Környezetvédelmi Minisztérium), egyelőre, különböző okok miatt sikertelenek.

 

                        Többször tárgyaltunk már arról, hogy a korábban készült produkciók ismétlését nagy mértékben akadályozza az igen magas előadóművészi perc-jogdíj, valamint a Magyar Televízió több száz milliós eladósodása ezen a területen. Az előadó művészek képviselőivel két alkalommal, megtartott megbeszélésen kialakult az az álláspont, hogy az Előadóművészi Jogvédő Iroda a percekben számolt jogdíj helyett éves átalánydíjat is elfogadná. Ebben az ügyben az Egyesületnek a kérdés sürgős felvetésére és a felek közti egyeztetésre volt módja, de nem vagyunk  jogosultak az átalánydíj összegének a megállapítására. Ez a Jogvédő Iroda és a Magyar Televízió vezetésének az ügye, tudomásunk szerint folynak tárgyalások ebben a vonatkozásban.               

 

                        Ismételten fe felhívjuk a figyelmetek arra, hogy a Filmjus Alapítványának módja van arra, hogy támogatást adjon rászorulóknak. Pontosítjuk a feltételeket. Támogatást nyugdíjasok kaphatnak, azok, akiknek havi jövedelme nem haladja meg a 100 000 forintot, azok, akinek korábbi tevékenysége jogdíjas volt. (Elsősorban – de nem kizárólag – rendezők, operatőrök, forgatókönyvírók.) Az alapítvány, ebben az évben, kísérleti alapon működik. Akit az Alapítvány támogat, az ebben az évben – májustól visszamenőleg és december 31-ig -, havi 20 000 Ft. támogatást kap. A kérelmeket a Filmjus Alapítványhoz kell beadni. (1088. Bp. Bródy Sándor-u 14.) Az Alapítvány kuratóriumának vezetője: Sós Mária.                       

 

                        Mint előző hírlevelünkben már jeleztük, kapcsolatot kerestünk a Drámaírói Kerekasztal egyesületével, majd felvettük a kapcsolatot a Maszk Országos Színészegyesülettel is. Közösen dolgoztunk ki egy javaslatot az ORTT számára. Közösen javasoljuk egy új típusú produkciós pályázat kiírását a kortárs magyar színművészet, a drámairodalom illetve a színházi tévéjáték-kultúra közös értékeinek megőrzése érdekében Az ORTT által meghirdetett, „Várkonyi Zoltán-pályázat” a magyarországi és határon túli magyar színházak által már bemutatott, kortárs magyar darabok tévéjátékszerű felvételére vonatkozik. A pályázat tizenkét egész-estés kortárs magyar drámából készült tévéjáték létrehozásáról szól. A javaslatról július 19-én fogunk tárgyalni az ORTT elnökével.                   

 

                      Június 21-én fogadott bennünket a Nemzeti Kulturális Örökség minisztere. Az Egyesület vezetőségének képviseletében Mihályfi Imre, Radó Gyula, Fellegi Tamás és Szőnyi G. Sándor vett részt a megbeszélésen. Tájékoztattuk a miniszter urat a közszolgálati televíziók működésével kapcsolatos állásfoglalásainkról. Mellékeljük a levelet, melyet a megbeszélésen adtunk át, s amelyben állásfoglalásaink leglényegesebb pontjait foglaltuk össze.  

 

 

                        A levél:

                                                           - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Igen tisztelt Miniszter Úr!

 

                        Megköszönve azt, hogy lehetőséget adott arra, hogy a Tévéművészek Társasága elnökségének tagjaiként személyesen is találkozzunk Önnel, szeretnénk legfontosabb gondolatainkat röviden összefoglalni. Tekintettel arra, hogy minden kérdéskör nagyon szerteágazó, ha szükséges, szívesen állunk rendelkezésükre, a részletekre vonatkozó elgondolásainkkal is. 

 

                        A közszolgálati televíziók önálló értékteremtéséről.         

                        A közszolgálati televíziók jelentős segítséget adhatnak a kormányzat kulturális terveinek a megvalósításához a zene, a képzőművészet, az irodalom, s mindenek előtt, a színházi kultúra és a drámairodalom  területén. Ehhez, az információs tevékenység és a már meglévő művészi értékek (például a mozi filmek) közvetítésén túl, a televíziók önálló, alkotó, művészi tevékenységére is szükség van. (Tévéjátékok, tévéfilmek, színházi előadások feldolgozása, drámai értékű dokumentum filmek.) A Magyar Televízió digitális archívumában rejtőző tizenötezer percnyi tévéjáték és film jelzi, hogy a klasszikus és a modern, a magyar és a külföldi irodalom jelentős mennyiségét, értékeit feldolgoztuk. Ez tette itthon és a nemzetközi mezőnyben is, kedvelt, elismert és magas kulturális színvonalú intézménnyé a magyar közszolgálati televíziót. Meggyőződésünk, hogy ezt a tevékenységet folytatni kell.   

 

                        A normatív támogatásról.

                        A köztelevízióknak reális alapokon kiszámított, a költségvetés által biztosított, éves, normatív támogatásra van szükségük, aminek alapján tervezni tudnak és ami ellenőriz-hető. 

                        Alapvető különbség van a kereskedelmi és közszolgálati televíziók között. A kereskedelmi televíziók célja a nézőszámtól függő, a reklámbevételek révén elérhető haszonszerzés, ezért, a nagyobb nézőszám érdekében, műsoraik zömében, a legalacsonyabb kulturális színvonalhoz igazodnak. Ez nem lehet a közszolgálati televíziók célja. A közszolgálati televíziók dolga, a tájékoztatás mellett, a kulturális értékek, s ezen belül, a művészi értékek terjesztése. Ez nem függhet  a nézőszámra épített reklámbevételtől. Meggyőződésünk, hogy a magasabb kulturális színvonalon sugárzó köztele-víziók a jelenleginél jelentősen nagyobb számú nézőt hódíthatnak vissza a képernyőik elé.

 

                        A pályázati rendszerről.

                        A jelenlegi pályázati rendszer rossz. Arctalan, bürokratikus, a művészeti értékek létrehozására biztosított összeg kevés és szétforgácsolódik a különböző pályázati fórumok között.

                        A mozi forgalmazás egyedi produkciókat hoz létre, a televízióknak éves műsortervekben kell gondolkodniuk. Ehhez, trendeket meghatározó, megrendelési politikára van szükség. A televízióknak kell pályáztatni. Ez a biztosítéka annak, hogy létrejöjjön egy olyan kulturális közeg, amely arányokat tud kialakítani, dramaturgiai munkát tud végezni és nem utolsó sorban, fontos irodalomszervező fórummá is válhat, lehetőséget nyújt a kortárs magyar íróknak.

 

                        Műhelyek.

                        Az előbbiek alapján jöhetnek létre azok a televíziós műhelyek, melyekben az egymást és egymás munkáit ismerő emberek vitatkoznak, alakítanak ki művészi szemléleteket

és dolgoznak. Különösen fontos ez a fiatal művészek esetében, akiknek, óhatatlanul, fiatalabb éveikben kell kialakítaniuk művészi egyéniségüket. Egyesületünk tett is lépéseket fiatal művészek televíziós műhelyének a megteremtése érdekében, ami, sajnos, anyagi okok miatt, nehezen alakul ki.

 

                        A televízió – népszínház. 

                        A köztelevízió művészi munkájában kerülni kell a keveseket érintő, elitista szemléletet éppúgy, mint a kereskedelmi televíziókra jellemző, olcsó megoldásokat. A szó jó értelmében vett népszínházzá kell válni, ahol a közönség, élete fontos dolgaiban ismer magára,

szórakozik, nevet, vagy szomorkodik, de az élmény, a jó művek katartikus hatása révén, tovább él benne. 

 

                        2005. június 20.

                                                                       A Televíziós Művészek Társaságának Elnöksége.

 

-         - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

2005. július 5.

Összeállította:

Szőnyi G. Sándor

                                                    A webhelyet az Eastern Kft. készítette. E-mail: eastern@vnet.hu