1092. Budapest. Ráday-u 31/K. Filmesház   telefon: 299-30-27; fax. 299-30-28; email:e.ica@filmjus.hu  
     
 

KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS

Kevés pénz jut közszolgálati tévéműsorok készítésére -
nincs összehangolva
a hazai pályázati rendszer az EU médiatámogatási pályázataival

Budapest, 2006. október 14.

1.
A magyar közszolgálati televíziózás jelenleg nem képes számos olyan alapfeladatának teljesítésére, amely a médiatörvény és nemzetközi dokumentumok szerint kötelessége lenne.

Ennek egyik fő oka, hogy kevés pénz jut közszolgálati műsorszámok készítésére.

Az állandósult forráshiány tartalmi és műfaji elszegényedéshez, és súlyos minőségromláshoz vezetett.

Immár alig van lehetőség kulturális érteket jelentő televíziós művek létrehozására.

2.
A helyzet javításához hozzájárulhatnak azok a pénzek, melyeket az Európai Unió "MEDIA" pályázatain lehet elnyerni.

Az Európai Unió az audiovizuális ágazat támogatását a tervek szerint, az idén befejeződő "MEDIA Plus" programot követően, a "MEDIA 2007" programmal folytatja. Ennek keretében a 2007-2013. években is jelentős összegekkel segíti majd mozi- és televíziós játékfilmek, dokumentumfilmek, animációs filmek gyártásának előkészítését, új tehetségek alkotásainak létrejöttét, kulturális értéket hordozó művek televíziós sugárzását és új médiumok kreatív felhasználását.

E programok a győztes pályaművek költségeinek legfeljebb 50-60 százalékát fedezik. Tehát a EU "MEDIA" pályázatain elnyerhető forrásokhoz csak úgy lehet hozzájutni, ha a benyújtott tervek megvalósításához 40-50% "önrész" áll rendelkezésre.

>> Magyarországon az uniós támogatási rendszer lehetőségei nem használhatók ki kellőképpen.
   
- Ennek egyik oka, hogy a hazai film- és televíziós pályázatok kiírásának és elbírálásának rendszere nem illeszkedik megfelelően az Unió pályázati előírásaihoz. Emiatt a EU pályázatok magyar résztvevői az előírt "önrész" finanszírozásához csak véletlenszerűen tudják felhasználni a hazai pályázatok forrásait.
   
- További gond, hogy a közszolgálati televíziók nem alakították ki a pályázatokhoz esetenként csatolandó sugárzási szándéknyilatkozatok kiadásának, és az általuk esetleg vállalt résztámogatások odaítélésének nyilvánosan meghirdetett rendjét.
   
>> Az EU-s támogatási források bevonásának elősegítése, és magyar alkotók esélyeinek javítása érdekében
fontos, hogy a hazai támogatások rendszerét hangolják össze az uniós pályázatok követelményeivel.
   
- A Mozgókép Koordinációs Tanács tevékenysége mindeddig nem vezetett megfelelő eredményre ezen a téren.
   
>> Mindezek miatt:
   
a) a Közszolgálati Televíziós Kerekasztal tagszervezetei kezdeményezik, hogy az Országgyűlés felügyelete alatt álló Országos Rádió és Televízió Testület és az általa kezelt Műsorszolgáltatási Alap, valamint az oktatási és kulturális miniszter felügyelete alatt álló Nemzeti Kulturális Alap, Magyar Mozgókép Közalapítvány és Magyar Történelmi Film Közalapítvány sürgősen kezdje meg olyan pályázati rendszer kidolgozásának előkészítését, amely lehetővé teszi, hogy a magyar résztvevők időben meghozott hazai támogatási döntések birtokában nyújthassák be anyagaikat a "MEDIA 2007" pályázatokra.

Kérjük az Országgyűlést, az oktatási és kulturális minisztert, valamint a pénzügyminisztert, hogy összehangolt intézkedésekkel támogassák e cél elérését.

   
b) A Közszolgálati Televíziós Kerekasztal tagszervezetei kezdeményezik továbbá: a közszolgálati televíziók sürgősen kezdjék meg olyan nyilvánosan meghirdetett, átlátható eljárási rend kialakítását, melynek alapján úgy határoznak az esetenként szükséges sugárzási szándéknyilatkozatok kiadásáról, és az általuk esetleg vállalt résztámogatások odaítéléséről, hogy döntéseik eredményei a hazai és EU-pályázatok kidolgozásához és benyújtásához szükséges, ésszerű időpontban álljanak a pályázók rendelkezésére.

Kérjük a Magyar Televízió Közalapítvány és a Hungária Televízió Közalapítvány Kuratóriumát, valamint a Magyar Televízió Zrt. és a Duna Televízió Zrt. elnökét, hogy a Kerekasztal által javasolt intézkedésekkel segítsék elő az európai uniós források felhasználásához szükséges hazai feltételek javítását.

3.
A Közszolgálati Televíziós Kerekasztal tagszervezetei nyomatékosan felhívják a figyelmet arra, hogy
   
- ez a felhívás közérdekű bejelentés,
  ezért kérjük a döntéshozókat, hogy beadványunkat a 2004. évi XXIX. törvényben előírt módon kezeljék;
   
- a felhívással összefüggésben keletkező információk közérdekűek,
  ezért azokat az 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően nyilvánosságra fogjuk hozni.
 
 
KÖZSZOLGÁLATI TELEVÍZIÓS KEREKASZTAL
 

(A Közszolgálati Televíziós Kerekasztal 2006. június 26-án alakult meg; a Televíziós Művészek Társasága (TMT) kezdeményezésére; a Drámaírói Kerekasztal, a MASZK Országos Színészegyesület, a FILMJUS Szerzői Jogvédő Egyesület, a Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (PHDSZSZ), valamint a közszolgálati televíziók reprezentatív szakszervezetei: a Televíziós Dolgozók Szakszervezete (TVDSZ), a Televíziós Műsorgyártók Érdekvédelmi Szervezete (TEMÉSZ), az MTV Gyártásvezetői Szakszervezet, a Duna Televízió Dolgozóinak Szakszervezete (DTDSZ) és a Duna Televízió Üzemi Szakszervezete (DTÜSZ) támogatásával és részvételével.

A Kerekasztal célja a közszolgálati televíziózás ügyének, és a közszolgálati televíziózásért tevékenykedők érdekeinek védelme.

2006. október 5-én csatlakozott a Kerekasztalhoz a Magyar Rendezők Céhe (MRC), a Magyar Rendezők Társasága (HSD), a Magyar Dokumentumfilm Rendezők Egyesülete (MADE) és a Magyar Dokumentumfilmes Műhelyek és Gyártók Szövetsége (FILMKÖR).

A Kerekasztal munkájában részt vevő szakmai és érdekvédelmi szervezetek a közszolgálati televíziózás alkotóit és műsorkészítőit meghatározó arányban képviselik.

Számos további civil szervezet is jelezte csatlakozási szándékát.)

 
 
 
 
 
 
 
    vissza az elejére vissza egy lépést