HÍRLEVÉL
(2006/1. szám, 2004. november 30.)
   
 

Kedves kolleganő, kedves kollega!

A Társaság legfontosabb fóruma a közgyűlés. Tájékoztatni szeretnénk arról, hogy első közgyűlésünket január közepe táján akarjuk megtartani.
Ennek a közgyűlésnek témája: új tagok felvétele és a választmány eddigi munkájáról szóló beszámoló és annak a vitája.

Az egyesületnek 24 alapító tagja van. A mai napig tizenöten jelezték, hogy be akarnak lépni az egyesületbe. Ők: Bednai Nándor, Bubryák István, Fabók István, Fazekas Bence, Keserű Judit, László Viktor, Medgyesi Gabriella, Petrovics Eszter, Szabó Miklós, Szilágyi Virgil, Szinetár Miklós, Szolnoki András,
Téglássy Ferenc, Urutjan Marlen, Vizi Mária. A jelentkezők között vannak a Duna-televíziónál és vidéki stúdiónál dolgozó munkatársak is.
A tagtoborzást folytatjuk, a jelentkezők listája a mai helyzetet tükrözi.

A közgyűlésre való felkészülés érdekében, röviden összefoglaljuk a választmány eddigi munkáját.

A választmány a megalakulás óta hat alkalommal ült össze.

Egy újonnan megalakult civil szervezetnek sok és sok utánajárást igénylő adminisztratív teendője van - közjegyzői bejegyzés, adószám, bankszámla stb. Ezeket folyamatosan intéztük és intézzük. (Radó Gyula, titkár.)

Szeptemberben találkoztunk Rudi Zoltánnal, a Magyar Televízió elnökével, aki elfogadta és üdvözölte a Televíziós Művészek Társaságának létrejöttét, engedélyt adott arra, hogy az egyesület híranyaga a Magyar Televízió internetes honlapján megjelenjen, és a Fiatalok Stúdiójának megszervezése ügyében a Kulturális Igazgatósághoz utasított minket.

Az internetes megjelenés érdekében folyamatosan kerestük az MTV honlapjának a szerkesztőségét. (Csenterics, Gurbán, választmányi tagok.) Mint kiderült, a nagyközönség által, "kívülről" is elérhető honlap csak az általános program-ismertetéssel és a híradó anyagaival foglalkozik. Most van előkészületben egy olyan honlap, melyen a Magyar Televízió egyéb témái is megjelennek, ezen fog helyet kapni a Televíziós Művészek Társaságának a rovata is.

Az alapszabályban szereplő fontos cél a fiatal kollegák stúdiójának a megszervezése. Ennek érdekében tervezetet készítettünk, amit október elején beadtunk a Magyar Televízió Kulturális Igazgatóságának. (A tervezetet mellékeljük a hírlevélhez.) Baló György kulturális igazgató Czigány Zoltán művészeti főszerkesztőt bízta meg azzal, hogy az egyesülettel kapcsolatot tartson. Czigány Zoltántól - egyelőre -, azt a választ kaptuk, hogy a tervezettel egyetértenek, de türelmünket kérik addig, amíg a jövő évi anyagi lehetőségeiket nem látják tisztán. Válaszunkban, megköszönve az egyetértésüket, elmondtuk, hogy a Kulturális Igazgatóságnak feltehetően a jövő évben is lesz műsora, a tervezet szerint mi nem külön támogatást kérünk, hanem az Igazgatóság programjába akarunk beilleszkedni a fiatalok által készített, a programnak megfelelő produkciókkal, tehát a stúdió működését már most el lehetne indítani. Erre a levelünkre eddig nem kaptunk választ.

Személyes beszélgetéseket folytatunk a Duna Televízió vezetőivel is, átadtuk az egyesület alapszabályát, amivel egyetértettek, igyekeztünk új tagokat toborozni a Duna TV-nél dolgozó munkatársak közül is, de a kapcsolatunk velük, egyelőre szegényesebb, mint a Magyar Televízió vezetésével.

Javaslatot kellett tennünk a különböző díjakra. Mihályfí Imrét Kossuth-díjra, Mihályfy Sándort Kiváló Művész, B.Révész Lászlót és Bednai Nándort Érdemes Művész kitüntetésre, Csenterics Ágnest és Mészáros Katalint Balázs Béla díjra javasoltuk. A javaslat beadásának határideje rendkívül szoros volt, nem állt módunkban közgyűlést összehívni, ezért a választmány nevében tettük a javaslatot.

Üdvözlő levelet küldtünk a Magyar Televízió örökös tagjainak.

Sok és különböző információt hallottunk a Magyar Televízió reorganizációs tervéről. Ezért, kérésünkre, a választmány november 23.-án találkozott Czeglédi Lászlóval, a Magyar Televízió kuratóriumának elnökével. A reorganizációs terv egy folyamatban lévő, részleteiben még változó tervezet, aminek azonban lényeges alapelve, hogy a Magyar Televízió működése két területre oszlik: a megrendelő és a gyártó területre. Az egyesület mindkét terület munkájában érdekelt. Kértük, hogy a részletek kialakításában hallgassák meg az egyesület tagságának a véleményét. Ennek érdekében vállaltuk, hogy négy témában, záros határidőn belül, javaslatot teszünk a MTV elnökének és kuratóriumának. Ezek: "A kép a képernyőn". (Operatőri munka, Gurbán Miklós), "A televíziós szakmai oktatás" (Radó Gyula), "A Fiatal Művészek Stúdiója" (Radó Gyula.) " A televíziós dráma" (Szőnyi G. Sándor.) A drámai műsorokra vonatkozó javaslatunkat mellékeljük, a többi javaslatot később küldjük.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kedves Kollegák!

Hosszú távú versenyfutásra neveztünk be. Ahhoz, hogy a közszolgálati televíziók kulturális tevékenysége magasabb színvonalú legyen, kitartó, szakmailag megalapozott, türelmes munkára van szükség. Ebben vegyetek részt, ehhez kér segítséget a választmány.

A választmány, néhány kivételtől eltekintve, két hetente ül össze. Minden választmányi ülésről készül összefoglaló. A továbbiakban, ezeket az összefoglalókat, hírlevélként elküldjük Nektek. Ezek az összefoglalók a választmány napi gondjait is jelzik, de képet adnak azokról az általánosabb tendenciákról is, melyeknek vonalán a választmány haladni akar. A választmányi ülések nyilvánosak. Azoknak időpontja és helye szerepel az összefoglalókban.

Ezt a hírlevelet, az alapító tagokon kívül elküldtük mindazoknak, akik felvételre jelentkeztek az egyesületbe.

Kérjük, készüljetek fel a január közepén megtartandó közgyűlésünkre.

A Televíziós Művészek Társaságának Választmánya

Kérjük, ha van e-mail címetek, a kapcsolattartás megkönnyebbítése érdekében, küldjétek el
a következő címre: Filmesház. Budapest, 1092. Ráday-u 31/K. Ruttkayné Enzsöl Ilona
E-mail: e.ica@filmjus.hu Telefon: 06 1-299-30-27 Fax: 06 1 299-30-28

   
   
   
   
   

                                                    A webhelyet az Eastern Kft. készítette. E-mail: eastern@vnet.hu