HÍRLEVÉL - EMLÉKEZTETŐ
(2006/3. szám, 2005. január 16.)
   
 

Ez a hírlevél beszámol a 2005. január 11.-én tartott választmányi ülésről és a legutóbbi hírlevelünkben elküldött, a közgyűlésre szóló meghívóra emlékeztet. Kérjük, vegyél részt a Társaság közgyűlésén.

Időpont: 2005. január 25. (kedd), délután 2 óra. (A közgyűlés befejezésének tervezett időpontja: délután 4 óra.)

Hely: Filmesház. Budapest, Ráday-u 31/K.

Napirend: Új tagok felvétele. ( A mai napig huszonnégyen jelezték, hogy részt akarnak venni az egyesület munkájában. A jelentkezők névsorát a legutóbbi hírlevelünkben közöltük.)

A februári közgyűlés előkészítése. (A legfontosabb témák a közgyűlés véleménye szerint.)

Az egyesületnek eddig 24 tagja volt. A határozatképességhez, a tagság több mint felének jelenléte szükséges. Tájékoztatásul közöljük, hogy jelenleg, az egyesület tagjai a következők: BAJI TIBOR, B. RÉVÉSZ LÁSZLÓ, CSENTERICS ÁGNES, ELEINI SZONJA, FARKAS LÁSZLÓ, FELLEGI TAMÁS,
GURBÁN MIKLÓS, HAVAS PÉTER, JÁNOSI ANTAL, KREMSIER EDIT, KÖRÖSI ANDRÁS, LUKÁCS LÓRÁNT, MÉSZÁROS KATALIN, MIHÁLYFI IMRE, MIHÁLYFY SÁNDOR, NÁDORFI LAJOS, NÉMETH IMRE, RADÓ GYULA, SZABADOS TAMÁS, SZALAI ANDRÁS, SZÁVA GYULA, SZŐNYI G. SÁNDOR, ZAHORA MÁRIA.

A VÁLASZTMÁNYI ÜLÉSRŐL:
Jelen voltak: Gurbán Miklós, Jánosi Antal, Mihályfi Imre, Mihályfy Sándor, Radó Gyula, Simon Margit, Száva Gyula, Szőnyi G. Sándor.
(A választmány ülései nyilvánosak.)

Információk:
- Az Egyesületet felvették az Országgyűlés Érdekképviseleti és Társadalmi Szervezeteinek jegyzékébe.
- Néhány újabb jelentkező jelezte, hogy belépne az egyesületbe. (Intézi: Németh Imre)
- Mihályfi Imre és Radó Gyula tárgyalt Kabdebó Györggyel, a Filmjus vezetőjével, a Filmesházban való jelenlétünkhöz szükséges szerződésről, bérleti díjról.

Internetes megjelenés:
Tekintettel arra, hogy az egyesület hírei csak a Magyar Televízió belső sugárzású honlapján jelenhetnek meg, szükségesnek tartottuk, hogy egy bárhonnan elérhető, önálló honlapot teremtsünk. Erre azért is szükség van, mert az egyesület tagsága nemcsak a Magyar Televízió munkatársaiból áll.

TVMT elnevezéssel elindítottuk egy önálló honlap létrehozását. Az önálló honlap 2 évre szóló bérleti díja 17000 Ft. A választmány egyetértett a honlap létrehozásával, és úgy ítéli meg, hogy a költséget fedezni tudja. Az elérhetőséghez szükséges domain-címről, a szerződés létrejötte után értesítünk.
(Intézi: Gurbán Miklós)

FMT:
A fiatal művészek számára lehetőségeket nyújtó csoportunk nem tart fenn jogfolytonosságot a régi FMS-el (Fiatal Művészek Társaságával), ezért a nevét, a Fiatal Művészek Társasága névre módosítottuk. Az FMT működésének alapelveiről a legutóbbi hírlevélben már adtunk tájékoztatást (a tagság feltételei, önkormányzati elv, pályáztatás). A részletes működési rendet Radó Gyula állítja össze.

DÍJ:
Kedves kollegánk, Fehér György emlékét őrző egyesület, Fehér Gyuri születésnapján díjat ad ki. A díjazott kiválasztását egy kuratórium dönti el, melybe egy tagot kértek az egyesületünktől is. A választmány Szolnoki Andrást javasolja, akit Radó Gyula kér fel a feladatra. A filmvetítéssel egybekötött díjkiosztás február 12.-én délután 6 órakor lesz a Filmesházban, melyre ezúttal is szeretettel hívunk meg minden kollegát.

PÁLYÁZATI KURATÓRIUMOK:
Az elmúlt hetekben az egyesület minden tagjának és minden új jelentkezőnek elküldtük az ORTT éves, előzetes pályázati tervezetét. A pályázatok ügyében, első fokon, a feladattal megbízott, különböző kuratóriumok döntenek. Célszerűnek és jogosnak tartjuk, hogy ezekben a kuratóriumokban az egyesület egy-egy, nem pályázó tagja is részt vegyen. A választmány megállapodott abban. hogy levelet küldünk az ORTT és a MMK elnökségének, hogy az általuk létrehozott, ad hoc kuratóriumi bizottságokba kérjenek fel egy-egy egyesületi tagot is. Tekintettel arra, hogy a pályázatokhoz a televíziók szándéknyilatkozatai is szükségesek, tehát a pályázatok ott is előzetes bírálat alá kerülnek, ezért a MTV és DUNA-tv vezetését is felkérjük arra, hogy az általuk felállított ad hoc kuratóriumokba egyesületi tagot is válasszanak. (Levél: Szőnyi)

VISSZHANG:
Az elmúlt időszakban levelet küldtünk a MTV elnökének és a MTV Kuratóriuma elnökének, melyekben a televíziós játékok, filmek és színházi közvetítések ügyében kialakított véleményünket fogalmaztuk meg. (A levél másolatát egy korábbi hírlevelünkhöz csatoltuk.) A levelekre, hivatalosan, választ még nem kaptunk, de informális híreink szerint több helyen kételyekkel fogadták a levelekben kalkulált előállítási költségeknek viszonylag alacsonyan megállapított összegeit. Célszerűnek tartanánk egy általános és pontos költségelemzést, mert tapasztalataink szerint a Magyar Televízió drágán termel.

Levelünkben megfogalmaztuk, hogy a jelenlegi anyagi körülményeink között keresni kell az olcsóbb lehetőségeket nyújtó megoldásokat (szereplők, helyszínek, díszletek száma, jogdíj-vonzatok stb.). Ha mérlegeljük, úgy találjuk, mégis megérné, hogy a közszolgálati televíziók magasabb kulturális színvonalon működjenek ezeknek a produkcióknak a révén. Megjegyezzük, hogy az olcsóbb gyártási lehetőségek keresése nem jelenti ugyanakkor a művészi színvonalról való lemondást is.

Bizonyos szemléleti változásra is szükség van. El kellene szakadnunk a kereskedelmi televíziók szemléletmódjától, attól, hogy a kereskedelmi televíziók a minél nagyobb nézőszám érdekében, a legalacsonyabb kulturális színvonalon álló nézőkhöz igazítják a műsoraikat. Meggyőződésünk ugyanakkor, hogy a közönség döntő többsége, a legalacsonyabb szinthez képest annál jelentősen magasabb szellemi színvonalú.

A közszolgálati televíziók közéleti kommunikációi, a hírek, riportok, vitaműsorok, dokumentumok alapvetően fontosak, a televízió lényegéhez tartoznak, de önmagukban mégsem elegendők. A közönség történetekre is kíváncsi. Az átélhető, igaz, emberi konfliktusokra épülő, és a művészet lényegénél fogva feloldást nyújtó történetek megteremtik azt a közérzetet, gondolkodásmódot, kedélyállapotot, amire szükség van.

- - - - - - - - - - - - - -

A következő választmányi ülést, a közgyűlés előtt egy órával, tehát 2005. január 25.-én, délután 1 órakor tartjuk.

Változatlanul kérjük, ha van e-mail címetek, a kapcsolat tartás megkönnyebbítése érdekében, küldjétek el a következő címre:
Filmesház. Budapest, 1092. Ráday-u 31/K. Ruttkayné Enzsöl Ilona mobil: 06 1-299-30-27 Fax: 06 1 299-30-28

Összeállította:
Szőnyi G. Sándor

   
   
   
   

                                                    A webhelyet az Eastern Kft. készítette. E-mail: eastern@vnet.hu