HÍRLEVÉL
(2006/4. szám, 2005. február 3.)
   
 

Kedves Kollegák!

A KÖZGYŰLÉSRŐL:
A január 15.-én tartott közgyűlésünkön 41 jelentkezőt vettünk fel az egyesületbe. Így most, az egyesületnek 65 tagja van. Örömmel fogadtuk őket és szeretettel üdvözöljük új tagjainkat. A teljes névsort a következő hírlevelünkben küldjük.

A választmány tájékoztatta a közgyűlést az eddigi munkájáról.

Megválasztottuk a Fiatal Művészek Társaságának mentorát, Balogh Zsolt és fiatal vezetőjét, Petrovics Eszter személyében.
Felkértük őket a munka beindítására.

A közgyűlés felvetette azt a kérdést, hogy a színházak rögzített előadásainak, a tévé-játékoknak és filmeknek ismétlését lehetetlenné teszi az a rendelkezés, mely szerint színészi jogdíjként, az ismétlésért percenként hozzávetőleg 8.000.-Ft-ot kell fizetnie a televízióknak. Ez azt jelenti, hogy például egy 120 perces színházi közvetítés jogdíja közel 1 millió forintba kerül. Így tehát nincs ismétlés, ami a műsoridő kiesése miatt nagy kárt jelent a televízióknak éppen úgy, mint az érintett színészeknek, akik, ha nincs ismétlés, nem kapnak jogdíjat sem. A közgyűlés megbízta Babiczky Lászlót, Száva Gyulát és Szolnoki Andrást azzal, hogy kezdeményezzék a rendelkezés felülvizsgálatát és egy reális jogdíj-összeg megállapítását.

Felmerült a Filmművész Szövetséghez való csatlakozás kérdése, valamint egy olyan "kerekasztal" létrehozásának a kérdése, melyben a rokon érdekeltségű civil szervezetek megbízottai vennének részt. Különböző vélemények hangzottak el, közgyűlési döntés nem történt, a választmány úgy véli, hogy mindkét kérdésre vissza kell térni.

Fontos tájékoztatás: Korábbi hírlevelünkben arról adtunk tájékoztatást, hogy a következő közgyűlésünket február 22.-én tartjuk.
Ezt az időpontot későbbi időre kell halasztanunk. Az új időpontról időben adunk majd tájékoztatást.
(Terveink szerint márciusban lesz.)

VÁLASZTMÁNYI ÜLÉSRŐL:

Az egyesület választmánya 2005. február 1-én ült össze. Jelen voltak: Mihályfi Imre, Németh Imre, Radó Gyula, Szőnyi G. Sándor.

Radó Gyula, mint az egyesület elnökségének a tagja, részt vett az MTV tervezett, új struktúrájáról szóló tájékoztatón és levelet is kaptunk az MTV elnökségétől, melyben az MTV új struktúrája szerepelt és véleményünket kérték. A tervezet egy vázlatos keret, melyre, válaszunkban, a bennünket érintő részletekre vonatkozó kérdéseket, megjegyzéseinket és javaslatainkat fogalmaztuk meg. A levél, a struktúra keret ismerete nélkül nehezen követhető, ezért most nem mellékeljük a hírlevelünkhöz, de elolvasható Enzsöl Ilonánál a Filmesházban.

Következő választmányi ülésünket 2005. február 15.-én, délután 2 órakor tartjuk a Filmesházban.
(A választmányi ülések nyilvánosak.)

Összeállította: Szőnyi G. Sándor

   
   
   
   

                                                    A webhelyet az Eastern Kft. készítette. E-mail: eastern@vnet.hu