HÍRLEVÉL
(2006/5. szám, 2005. február 21.)
   
 

A Társaság választmánya 2005. február 15.-én ülésezett. Jelen voltak: Csenterics Ágnes, Balogh Zsolt, Mihályfi Imre, Németh Imre, Radó Gyula,
Szőnyi G. Sándor.

Az egyesületnek jelenleg 65 tagja van. További jelentkezések várhatók.

Az egyesület bankszámláján, jelenleg, a tagdíjak befizetéséből eredő 110 000 forint van. (22 befizetés.) Kérjük, amennyiben módotok van rá, fizessétek be a tagdíjat.

Pályázati lehetőség van arra, hogy az egyesület, működéséhez, meglévő vagyona arányában, kiegészítő támogatást kapjon. (Ez a mi esetünkben kb. 40 000 forint.) A választmány felkérte Németh Imrét és Radó Gyulát, hogy a pályázati beadványt készítse el. A választmány felkérte őket arra is, hogy tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy a Magyar Televízió kabinet-irodája is nyújtson valamennyi anyagi támogatást az egyesület munkájához. A választmány tárgyalt az egyesület várható kiadásairól. Ezek: a könyvelő éves díja, az internetes honlap két évi díja, a Filmes ház bérleti díja, Simon Margitnak, az egyesület megszervezése kapcsán végzett fél éves munkájának a díja. A díjak együttes összegét hozzávetőleg fedezi a jelenleg rendelkezésünkre álló összeg.

2005. január 17.-én levelet küldtünk a Duna Tv, a MTV, az ORTT és az MMK vezetéséhez, melyben kértük, hogy a televíziós programokra beadandó pályázatok elbíráló bizottságaiba vonják be az egyesület egy-egy tagját is. Leveleinkre nem kaptunk választ, ezért a választmány úgy döntött, újabb levelet küld az említett címekre, melyben a választ kérjük.

A választmány úgy ítélte meg, hogy a Filmművész Szövetséghez való csatlakozás és a tévés "kerekasztal" ügyében előzetes tájékozódásra van szükség. Felvettük a kapcsolatot a MTV üzemi tanácsának a vezetőjével és várható az elnökség találkozója a Filmművész Szövetség vezetőivel.

Balogh Zsolt, a Fiatal Művészek Társaságának mentora, pályázati tervet készített. A terv értelmében, 5 perces terjedelmekben sorozatot kellene készíteni, melynek kettős feltétele van: a produkció művészi igénnyel készüljön és valamilyen formában kötődjön a környezetvédelmi célokhoz.
A választmány egyetértett a tervvel és kéri hogy történjenek meg a további lépések a terv valóra váltásában.

A jogdíjak - elsősorban az ismétlési jogdíjak - ügyében kibővített választmányi ülést
szervezünk, melyre jogi szakértőket kívánunk meghívni.

Üdvözöltük Cselényi Lászlót, a Duna Televízió új elnökét, és egyben rövid tájékoztatót küldtünk számára, melyben a Társaság céljait ismertettük.

- - - - - - - - - - - - -

A következő választmányi ülés: 2005. március 1. (kedd), délután 2 óra. Filmesház. (A választmányi ülések nyilvánosak.)

Összeállította: Szőnyi G. Sándor

   
   
   
   

                                                    A webhelyet az Eastern Kft. készítette. E-mail: eastern@vnet.hu