1092. Budapest. Ráday-u 31/K. Filmesház   telefon: 299-30-27; fax. 299-30-28; email: e.ica@filmjus.hu  
     
 

Várkonyi Zoltán színházi tévéjáték-pályázat

 

A Televíziós művészek Társasága, a MASZK országos színészegyesület, valamint a drámaírókat tömörítő Drámaírói Kerekasztal egy új típusú produkciós pályázat kiírását javasolja az ORTT vezetőségének a kortárs magyar színművészet, drámairodalom, illetve színházi tévéjáték-kultúra közös értékeinek megőrzése érdekében.

1. Az ORTT által meghirdetett Várkonyi Zoltán-pályázat a magyarországi és határontúli magyar színházak által már bemutatott kortárs magyar darabok tévéjátékszerű felvételére vonatkozik. A pályázat egy naptári évben tizenkét egész-estés kortárs magyar drámából készült tévéjáték létrehozásáról szól.

2. A pályázatot a színház adja be az ORTT-hez, a közszolgálati televízió (MTV, DUNA TV) szándéknyilatkozatával.
A tévéjáték gyártója a színház, producere pedig a televízió által kijelölt szerkesztő - producer.
A szerkesztő-producer feladata a stáb kijelölése, a produkció felvételeinek és utómunkálatainak lebonyolítása.

3. Egy hataggú zsűri választaná ki a műsoron levő, illetve újonnan bemutatott kortárs magyar drámák közül azokat, amelyekből tévéjátékok készülnének. A zsűrit a két felelős szerkesztő mellett (MTV, Duna TV) a közszolgálati tévék intendatúrájának egy-egy tagja, illetve a MASZK és a Drámaírói Kerekasztal által közösen delegált személy, valamint az ORTT-által delegált személy alkotná.
Az így összeálló szakmai grémium folyamatosan megnézné az évi kb. 60-70 kortárs magyar dráma alapján született színházi előadást, és kijelölné azt a tizenkét produkciót, amely művészileg, illetve technikailag alkalmas tévéjáték létrehozására. A kiválasztott produkciók színházai pályáznak az ORTT-nél a közszolgálati televíziók (MTV, Duna TV) sugárzási szándéknyilatkozatával.

4. A pályázat formája
A színházi működés évados jellegéből adódóan a Várkonyi Zoltán-pályázat folyamatos. Első lépésként a színházak jelentkeznek, hogy milyen kortárs magyar drámákat tartanak repertoáron, illetve milyen új kortárs magyar bemutatókat terveznek az adott naptári évben. A zsűri ezen előpályázat alapján tekintené meg az évi kb. 60 - 70 előadást, és válogatná ki közülük azokat, amelyekről folyamatosan készülnének a tévéjátékszerű felvételek. A zsűri évente kétszer döntene arról, hogy melyik az az összesen 12 produkció, ami rögzítésre kerül. A kész tévéjátékokat a közszolgálati televíziók az elfogadás után két éven belül műsorra tűzik legkésőbb 22.30 óra kezdéssel.

5. A Várkonyi Zoltán pályázat költségvetése
Mivel a színházak már kész előadásokkal pályáznak, a tévéjáték létrehozásakor ezt jelentős anyagi és művészi apportnak tekinthetjük, ami a pályázat önrészét képezi. A tévéjáték felvételének ORTT-s támogatása egységesen 12 x 7 millió, azaz összesen évi 84 millió Ft. Ez magába foglalja a tévéjáték létrehozásának valamennyi technikai, személyi és szerzői jogi kiadását. Az ORTT által megbízott hattagú zsűri honoráriumának és költségeinek fedezetét az ORTT állapítja meg és viseli.

 

A munkaanyag készítői: Szolnoki András Kiss Csaba
  Színházi rovatvezető MTV Drámaírói Kerekasztal ügyvivő
 
 
 
 
 
    vissza az elejére vissza egy lépést